Εργαστήριο: Κοινωνικά Κινήματα και Παιδαγωγική

Το παράδειγμα του σχολικού συνεταιρισμού

Το εργαστήριο ξεκινά με την προβολή της γαλλικής ταινίας της Delphine Pinson, «Η μάθηση είναι ιερή! Στα πρώτα βήματα μιας τάξης Freinet» (2014). Στη συνέχεια ακολουθεί ένας καταιγισμός ιδεών για τις σχέσεις τάξης – αυλής – κοινότητας, την διαφοροποιημένη παιδαγωγική, την σχολική αρχιτεκτονική, την αλληλογραφία, το συμβούλιο τάξης, τον σχολικό κήπο, το Τι νέα;, τα μικρά φιλμάκια, την βιβλιοθήκη, το πλάνο εργασίας και τις άλλες τεχνικές του Freinet. Η κεντρική ιδέα είναι ο σχολικός συνεταιρισμός και η συνεργατική τάξη. Το εργαστήριο αφορά τις δράσεις του σχολείου, όπως την κοινωνική οικονομία ή το τυπογραφείο (μικρά βιβλία, σχολικές εφημερίδες, βιβλιοθήκη, όχι πια αναγνωστικά, αφίσες, πίνακας ανακοινώσεων, εφημερίδα τοίχου, ελεύθερη έκφραση, θέατρο – εφημερίδα) και τη σχέση τους με τον συνεταιρισμό. Ο σχολικός συνεταιρισμός Βασίζεται στα δικαιώματα του παιδιού (άρθρα 12 – 17), την δημιουργία ομάδων, τον σχολικό κήπο, την παραγωγή δημόσιας σφαίρας, την αποσχολειοποίηση και την πολιτειότητα της παιδικής ηλικίας. Η οικονομία για το σχολείο είναι ένα ταμπού, όπως και τόσα άλλα (πολιτική, σεξουαλική ζωή, δημόσιος χώρος, ζώα στο σχολείο). Στόχος, η συσχέτιση της κοινωνικής οικονομίας και του συνεταιρισμού με το δημόσιο σχολείο και τις τεχνικές Freinet, καθώς και η ανάδειξη του σχολείου της κοινότητας.