Σχολεία Μεταναστών και Προσφύγων – Διαπολιτισμικότητα

Με αφετηρία την εμπειρία από τα σχολεία μεταναστών και προσφύγων τα οποία  και το ευρύτερο κίνημα αλληλεγγύης σε πρόσφυγες και μετανάστες, που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα διερευνούμε τον ρόλο της εκπαίδευσης στην κοινωνική ένταξη πολιτισμικών μειονοτήτων και τη δυναμική της δράσης των αλληλέγγυων σχολείων μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις του προσφυγικού και μεταναστευτικού, αλλά και ευρύτερα σε ότι αφορά την προάσπιση των δικαιωμάτων μεταναστών και προσφύγων.

Τα ερωτήματα που θα διερευνηθούν είναι:

  • Σε τι βαθμό καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες προσφύγων και μεταναστών από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα;
  • Πως παρεμβαίνουν τα κοινωνικά δίκτυα στις κοινωνικές, ψυχικές και νομικές ανάγκες και την ανάγκη για ορατότητα και ασφάλεια των προσφύγων και μεταναστών, διαφορετικών ηλικιών και φύλου, με στόχο την κοινωνική χειραφέτηση και την ώσμωση των πολιτισμών;
  • Τι πλαίσια συνεργασίας μπορούν να αναπτυχθούν ανάμεσα στα αλληλέγγυα σχολεία μεταναστών και προσφύγων, την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες οργανώσεις που εμπλέκονται στη διαχείριση των αναγκών τους;