Λίγα λόγια για εμάς…

Το Συντονιστικό Αλληλέγγυων Σχολείων συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 σε μια προσπάθεια συντονισμού, συνεργασίας και σύμπραξης δομών που ασχολούνται με την εκπαίδευση με βασικό πυρήνα την δημοκρατική και συμμετοχική λειτουργία, την αλληλεγγύη και την αυτοοργάνωση.

Σκοπός του Συντονιστικού είναι η προώθηση της εναλλακτικής και αλληλέγγυας εκπαίδευσης με σαφές διεκδικητικό χαρακτήρα. Μέσα από κοινές δράσεις και μικτές συνελεύσεις εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών, τα Αλληλέγγυα Σχολεία στοχεύουν όχι μόνο στην ανάδειξη και ικανοποίηση αιτημάτων που απορρέουν από πάγιες και διαρκείς ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και στην εμπέδωση και ενίσχυση του διακριτού ρόλου των αλληλέγγυων σχολείων στους κόλπους της κοινωνίας, στο χώρο της παιδείας και της εκπαίδευσης.

Εναλλακτική Εκπαίδευση

Όραμα μας είναι η ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης. Τα Αλληλέγγυα Σχολεία δεν αποτελούν υποκατάστατο του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης, αντίθετα παίζουν ένα ρόλο υποστηρικτικό: βασικός στόχος είναι τα αλληλέγγυα σχολεία να αποτελέσουν τη μήτρα εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης με τις οποίες θα μπολιαστεί το δημόσιο σχολείο. Η στήριξη μας και η αλληλεγγύη μας στους εκπαιδευτικούς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι αδιαπραγμάτευτη, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στη δημιουργία ενός ευρύτερου κοινωνικού μετώπου για την προάσπιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της παιδείας και της εκπαίδευσης. Ενός κοινωνικού αγαθού που θα αναβαθμίζεται και θα εξελίσσεται με βάση τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και την εξέλιξη της διδακτικής επιστήμης.

Εκπαιδευτικές δομές ανά την Ελλάδα

  • Μοσχάτο: Αλληλέγγυο Σχολείο Μεσοποταμίας
  • Ταύρος: Αλληλέγγυο Σχολείο Ταύρου
  • Εξάρχεια: Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών και Προσφύγων Αθήνας
  • Πειραιάς: Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά
  • Πειραιάς: Φροντιστήριο Αλληλεγγύης
  • Κερατσίνι: Σχολείο Αλληλεγγύης Κερατσινίου
  • Θεσσαλονίκη: Μαθήματα για Όλους Ετεροτοπίας
  • Ξάνθη: Αλληλέγγυο Φροντιστήριο Kardelen

Πεδία Δραστηριοτήτων

Η λειτουργία και οι δράσεις των Αλληλέγγυων Σχολείων δεν περιορίζονται στις εκπαιδευτικές και διδακτικές διαδικασίες. Αντίθετα επεκτείνονται στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, του αθλητισμού αλλά και σε δράσεις αλληλεγγύης και αντιρατσισμού.

Δημοκρατική Λειτουργία

Σε κάθε δομή αλληλέγγυου σχολείου οι αποφάσεις λαμβάνονται συναινετικά, συνθετικά και δημιουργικά μέσω των μικτών συνελεύσεων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.